Asociace hvězdáren a planetárií

27. dubna 2007

Sdružení hvězdáren a planetárií,
Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně
za přispění Ministerstva kultury České republiky
si vás dovolují pozvat na seminář


Slunce v Brně

Seminář je věnován nejen naší denní hvězdě a jejímu vlivu na planetu Zemi, nýbrž také připomenutí 50. výročí letu první umělé družice – Sputniku 1. Součástí semináře, pořádaného v rámci „Mezinárodního heliofyzikálního roku 2007“, budou odborné přednášky, předvedení astronomické techniky vhodné ke sledování Slunce, jednotlivé hvězdárny mohou prezentovat své postupy při pozorování Slunce pro veřejnost, součástí bude též předpremiéra nového představení pod umělou oblohou velkého planetária „Ve stavu beztíže“, možnost navštívit některý z výukových pořadů a samozřejmě neformální večerní „posezení“.

Setkání, které proběhne v prostorách Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně od pondělí 24. září do středy 26. září 2007, je určené především pracovníkům a spolupracovníkům českých i slovenských hvězdáren. Díky grantu Ministerstva kultury budou některým členům Sdružení hvězdáren a planetárií (podle klíče stanoveného na základě počtu došlých přihlášek) uhrazeny náklady na dopravu. Ubytování si každý z účastníků domlouvá sám, na požádání jej rezervujeme v hotelu Kozák (950,- Kč/noc/dvojlůžko). Sdružení hvězdáren a planetárií také zajišťuje jednotlivé přednášející a tisk publikace z edice „Vademecum demonstrátora hvězdárny“ věnované právě Slunci. Náklady na stravu si hradí sami účastníci, v dosahu hvězdárny je celá řada restaurací nejrůznější kvality. Bude vybírán seminární poplatek ve výši 100,- Kč na úhradu základního občerstvení – kávy, čaje, minerálky.

Budete-li chtít zprostředkovat ubytování v hotelu Kozák, pak přihlášky na seminář „Slunce v Brně“ odešlete nejpozději do 30. června 2007. Pokud si ubytování zajistíte sami, přihlášku očekáváme nejpozději do 15. září 2007.

Za všechny organizátory se na shledanou v Brně těší Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně


Program semináře „Slunce v Brně“

Pondělí 24. září 2007

 • dopoledne - možnost navštívit výukový pořad pro školy
 • od 12 do 14 h - projekce vybraných pořadů ve velkém planetáriu pro zájemce, průběžná prezence
 • 15.00 - zahájení setkání
 • 15.15 - Pavel Ambrož, Co jsme před třiceti roky v učebnicích nenalezli?
 • 19.00 - projekce vybraného pořadu ve velkém planetáriu
 • poté večeře a společenské setkání v prostorách foyer

Úterý 25. září 2007

 • 9.00 - Jak to vypadá u vás?
  Diskuse o způsobech pozorování Slunce na různých hvězdárnách, tipy na astronomické přístroje, postupy, doplňky
 • Praktické ukázky astronomické techniky pro sledování Slunce
 • 14.00 - Jan Laštovička, Vztahy Slunce–Země
 • 16.00 - Michal Švanda, Slunce jako hvězda
 • 18.00 - předpremiéra pořadu ve velkém planetáriu „Ve stavu beztíže“
 • poté večeře a společenské setkání v prostorách foyer

Středa 26. září 2007

 • 9.00 - M. Grün, A. Vítek, J. Kolář, Současnost a budoucnost kosmonautiky

Je zřejmé, že program semináře byl sestaven tak, aby zůstalo místo pro další vaše náměty, doplňky a kratší vystoupení. V takovém případě prosím kontaktujte organizátory. Zvací dopis s návratkou si prosím stáhněte ve formátu Adobe pdf a nebo MS Word.

17. dubna 2007

Zápis z jednání rady SHaP dne 28.3.2007

Přítomni: Grün, Tichá, Pokorný, Prudký, Appl (host), Marková, Rozehnal, Dušek, Hovorka, omluven: Gráf

1. Funkce:

 • Předseda: Grün
 • Místopředseda: Dušek (vyplývá s hlasování na sněmu)
 • Zapisovatel: Rozehnal
 • Hospodář: Marková
 • Zástupce SHaP v ČNKA: Tichá

2. Diskuse k IHY:

 • Appl: pro SHaP byl schválen grant ve výši 44 000,- Kč na akce k IHY (9 000,- na cestovné, 25 000,- na tisk, 10 000,- OON) , v pololetí musí být provedeno a poskytnuto vyhodnocení projektu, aby mohla být čerpána další část dotace.
 • Dušek: termín „semináře“ SHaP k IHY je 24.9. – 26.9., koná se v Brně, je určen primárně zaměstnancům hvězdáren
 • Marková: Seminář ve Valašském Meziříčí 13.9. – 15.9., je určen veřejnosti


3. Nástin programu semináře SHaP:

 • Dušek: témata: 1. Pozorování Slunce, 2. Vztahy Slunce – Země, 3. 50 let Kosmonautiky
 • Jako potenciální přednášející budou osloveni: Ambrož, Kotrč (1) – Pokorný: náplň ve formě „Co v učebnicích nebylo“, Sobotka, Rušin, Laštovička, Švanda (2), Vítek, Kolář, Grün (3)
 • Přípravný výbor: Grün, Dušek, Rozehnal, Marková
 • U příležitosti semináře bude vydána brožura „Slunce“ (prac. název) a proběhne premiéra nového datafonu o Slunci – spolupracují Dušek, Rozehnal
 • Prudký: navrhuje na dobu akce instalovat panel s dětskými kresbami Slunce (soutěž k IHY) – přijato

4. Astronomická mapa


 • Dušek: na mapě se pracuje, běží na http://mapa.hvezdarna.cz, „zaostřuje se“, jednotlivé instituce budou vyzvány k autorizaci uvedených údajů, papírová podoba bude k dispozici v řádu měsíců, výchozí cena cca 20 Kč + DPH. Výhledově též „Atlas“, v řádu let.

5. zasedání ČNKA


 • Tichá: předsedou zvolen Palouš, místopředseda Wolf. Projednáván vstup do ESO, informace o Mezinárodním roku astronomie (2009)


6. spolupráce s ČAS


 • SHaP má zájem na spolupráci s ČAS, ale řadu akcí si chtějí hvězdárny organizovat ve své vlastní režii, nebo pod SHaP jako zastřešující organizací. (Akce typu „Noc vědců“, IHY, Mezinárodní astronomický rok). Tichá, Rozehnal, Dušek: Lidé chodí na hvězdárny, nikoli na akce ČASu.
 • ČAS bude požádán, aby neuváděl akce hvězdáren pod vlastním programem, který připravuje, neboť může vzniknout mylný dojem, že tyto akce pořádá či zastřešuje ČAS.


7. různé:

 • Pokorný: upozornění na Týden vědy a techniky (5. – 11. 11.) (SHaP nebude zastřešovat, hvězdárny, které mají zájem, si akci zorganizují samy).
 • Dušek: upozornění na nový layout webových stránek SHaP http://sdruzeni.hvezdarna.cz

Termín příštího jednání Rady SHaP: 13.6. 2007 od 10:00 v Brně, Dušek navrhuje, aby bylo věnováno mj. zavádění Rámcových vzdělávacích programů.