Asociace hvězdáren a planetárií

19. června 2007

Sdružení hvězdáren a planetárií,
Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně
za přispění Ministerstva kultury České republiky
si vás dovolují pozvat na seminář


Slunce v Brně,

který je věnován nejen naší denní hvězdě a jejímu vlivu na planetu Zemi, nýbrž také 50. výročí letu první umělé družice – Sputniku 1. Součástí semináře, pořádaného v rámci „Mezinárodního heliofyzikálního roku 2007“, budou odborné přednášky, předvedení astronomické techniky vhodné ke sledování Slunce, diskuze zástupců hvězdáren nad podobou pořadů zaměřených na pozorování Slunce, předpremiéra představení pod umělou oblohou velkého planetária „Ve stavu beztíže“, možnost návštěvy některého z výukových pořadů brněnské hvězdárny a samozřejmě neformální večerní „posezení“.

Setkání proběhne v prostorách Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně od pondělí 24. září do středy 26. září 2007. Otevřené je všem zájemcům o Slunce, Zemi, jejich vzájemné vztahy, stejně jako o kosmonautiku. Díky grantu Ministerstva kultury však budou členům Sdružení hvězdáren a planetárií, resp. konkrétním pracovníkům či spolupracovníkům:


 • v plné výši uhrazeny náklady na dopravu (hromadnými dopravními prostředky na základě předložených jízdenek),
 • přispěno na ubytování ve výši 250,- Kč/noc/osoba.
Počet příspěvků na dopravu a ubytování závisí na počtu došlých přihlášek. Předběžně byl stanoven klíč „jeden mandát ve Sdružení – jeden příspěvek“, pokud této možnosti někteří členové nevyužijí (což je již nyní jisté), prostředky se přerozdělí mezi ostatní organizace. Nečlenové Sdružení hvězdáren a planetárií si samozřejmě veškeré náklady hradí sami.

Ubytování si každý z účastníků domlouvá sám, na požádání jej rezervujeme v hotelu Kozák (950,- Kč/noc/dvojlůžko). Sdružení hvězdáren a planetárií také zajišťuje jednotlivé přednášející a tisk publikace z edice „Vademecum demonstrátora hvězdárny“ věnované právě Slunci. Tu zdarma obdrží každý z účastníků semináře.

Náklady na stravu si hradí sami účastníci, v nejbližším okolí hvězdárny je celá řada restaurací nejrůznější kvality. Na místě bude vybírán seminární poplatek ve výši 100,- Kč na úhradu základního občerstvení – kávy, čaje, minerálky.

Budete-li chtít zprostředkovat ubytování v hotelu Kozák, pak přihlášky na seminář „Slunce v Brně“ odešlete nejpozději do 10. července 2007. Pokud si ubytování zajistíte sami, přihlášku očekáváme nejpozději do 15. září 2007.

Za všechny organizátory se na shledanou v Brně těší Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně

Program semináře „Slunce v Brně“

Pondělí 24. září 2007

 • dopoledne - možnost navštívit výukový pořad pro školy
 • od 12 do 14 h - projekce vybraných pořadů ve velkém planetáriu pro zájemce, průběžná prezence
 • 15.00 - zahájení setkání
 • 15.15 - Pavel Ambrož, Co jsme před třiceti roky v učebnicích nenalezli?
 • 19.00 - projekce vybraného pořadu ve velkém planetáriu
 • poté večeře a společenské setkání v prostorách foyer

Úterý 25. září 2007

 • 9.00 - Jak to vypadá u vás?
  Diskuse o způsobech pozorování Slunce na různých hvězdárnách, tipy na astronomické přístroje, postupy, doplňky
 • Praktické ukázky astronomické techniky pro sledování Slunce
 • 14.00 - Jan Laštovička, Vztahy Slunce–Země
 • 16.00 - Michal Švanda, Slunce jako hvězda
 • 18.00 - předpremiéra pořadu ve velkém planetáriu „Ve stavu beztíže“
 • poté večeře a společenské setkání v prostorách foyer

Středa 26. září 2007

 • 9.00 - M. Grün, J. Kroulík, B. Růžička, Současnost a budoucnost kosmonautiky

Je zřejmé, že program semináře byl sestaven tak, aby zůstalo místo pro další vaše náměty, doplňky a kratší vystoupení. V takovém případě prosím kontaktujte organizátory. Zvací dopis s návratkou si prosím stáhněte ve formátu Adobe pdf a nebo MS Word.

13. května 2007: jednání rady SHaP

6. června 2007

Jednání Rady sdružení....

Ve středu 13. června od 10 hodin se na Hvězdárně a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně uskuteční jednání Rady SHaP. Na programu bude zejména plnění grantu Ministerstva kultury České republiky, příprava podzimního slunečního semináře, edičními záměry i realitou a rámcové vzdělávacími programy.