Asociace hvězdáren a planetárií

20. srpna 2007

Zápis z jednání rady SHaP dne 13. 6. 2007

Přítomni: Grün, Pokorný, Prudký, Marková, Rozehnal, Dušek, Hovorka, omluveni: Gráf, Tichá

1. Stav společnosti:

 • Ke dnešnímu dni má ShaP 19 členů, kteří disponují 29 hlasy
 • Stav konta: cca 100 000,- Kč + 40 000,- (grant MK ČR) na cestě

2. Seminář SHaP "Slunce v Brně":

 • Jednotlivým hvězdárnám rozeslány pozvánky.
 • Pozváni jsou i nečlenové SHaP, cestovní náklady budou hrazeny pouze členům.
 • Z. Pokorný navrhuje podpořit účastníky příspěvkem na ubytování.
 • M. Grün: nedát tyto peníze na mapu?
 • J. Dušek, E. Marková – pro zaplacení příspěvku.
 • Schválen příspěvek ve výši 250 Kč na delegáta.
 • Na publikaci i minipořadu se pracuje, do semináře však patrně nebudou hotovy.

3. Astronomická mapa

 • Rozeslány korektury, spolu s jedním výtiskem publikace "Průvodce nejnápadnějšími objekty noční oblohy" jako dárkem.
 • Formát A2, barevnost 4/1, výchozí náklady cca 10 Kč/ks

4. Spolupráce s Českou astronomickou společností

 • Noc vědců: E. Marková navrhuje “smlouvu” s ČAS, která by řešila uvádění akcí členů SHaP v tiskových prohlášeních ČAS. Závěr: smlovy není zapotřebí.
 • Návrh společných prohlášení: J. Dušek, J. Rozehnal, Z. Pokorný: jsou zbytečná, každá hvězdárna má vlastní distribuční kanály

Termín příštího jednání Rady SHaP: v rámci semináře "Slunce v Brně".