Asociace hvězdáren a planetárií

6. února 2008

Jednání rady SHaP

Ve středu 20. února od 10.00 proběhne rada Sdružení hvězdáren a planetárií, tentokrát v prostorách brněnské hvězdárny. Na programu jednání bude uzavření akce „Slunce v Brně“ (vydání publikace), seminář SHaP na podzim v roku 2008 a další.

4. února 2008

Zápis z jednání rady SHaP dne 12. prosince 2007

Přítomni: J. Dušek, F. Hovorka, M. Grün, E. Marková, J. Prudký, J. Rozehnal, J. Tichá


1.Vzpomínka na doc. RNDr. Zdeňka Pokorného, CSc.

Bez komentáře.

2. Seminář „Slunce v Brně“

Příprava publikace M. Švandy o pozorování Slunce poněkud ustrnula, nicméně korektury proběhly a nyní je již v tiskárně.

3. Astronomická mapa

S ohledem na zaneprázdnění autora J. Duška se její vydání odkládá na jaro 2008.

4. Akce SHaP v roce 2008

Uskuteční se setkání pracovníků na půdě Hvězdárny a planetária J. Pallisy v Ostravě, nejspíš v termínu 6. až 8. října 2008. Na akci nebude žádán grant od Ministerstva kultury České republiky, účastníci si všechny výdaje sami uhradí. S ohledem na absenci jakéhokoli jiného návrhu nebylo o grant vůbec požádáno. Program semináře se ujasní na příštím setkání rady SHaP.

5. Zastupování SHaP v grantové komisi Ministerstva kultury České republiky

Do komise byl jednomyslně kooptován doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.

6. Různé
  • Diskutován návrh „spolupráce H.B. s planetáriem v ČR“, jejímž smyslem je propojit sušenky „Disketo“ s českými planetárii. Zatím nerozhodnuto, jsou nezbytná konkrétní jednání s jednotlivými organizacemi.
  • Za zesnulého doc. RNDr. Zdeňka Pokorného, CSc. nebude do rady SHaP nikdo kooptován.
  • Příští jednání rady SHaP se uskuteční v 20. února na půdě Hvězdárny a planetária M. Koperníka v Brně.
Zapsal Jiří Dušek.