Asociace hvězdáren a planetárií

24. října 2008

Zápis z jednání Rady SHaP, Ostrava, 7. 10. 2008

Přítomni: Grun, Marková, Gráf, Hovorka, Dušek, Rozehnal
Omluvena: Tichá


  • Grün: na účtu SHaP aktuálně 120 000,- Kč

  • Průběžné hodnocení ostravského semináře: vynikající

  • Platby na semináři: dohody o provedení práce: Angl. 15000, Pretel 2000, příspěvky 6500, bus 3500, seminární poplatek (a 300 Kč), za organizaci semináře vystaví o.s. Proxima fakturu SHaP

  • Sněm: předběžně v únoru v Praze na Petříně, druhým kandidátem jsou Pardubice, případně Hradec Králové, rozhodnutí padne na příštím jednání Rady na konci roku. Diskuse nad návrhem prodloužení volebního období rady – nutno předložit sněmu SHaP (změna stanov).

  • Dušek: Projekt multilaterárních sítí – mezinárodní projekt s podporou 200 000 EUR ročně, předpokládá aktivní zapojení více hvězdáren na společných projektech, další informace budou známy po jednání na MPSV

  • Tlumočení návrhu Dr. Zejdy na zopakování Astronomického festivalu (po 10 letech) – v Brně – všichni pro, J. Dušek zahájí přípravy.