Asociace hvězdáren a planetárií

20. října 2009

Zápis z jednání Rady SHaP

Datum: 10. září 2009
Místo: Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně
Přítomni: Dušek, Marková, Grün, Prudký, Tichá, Rozehnal, Hovorka, Leskoviak, Honzík, Trnka (host)

1. Astronomický festival 2009 – zpráva o přípravě
 • Dušek - Seznámil přítomné s přípravou Astronomického festivalu 2009 v Brně. Festival je finančně zajištěn. Na honoráře připadne částka 56 000 Kč. Ministerstvo kultury České republiky poskytlo 38 000 Kč. SHaP poskytne ze svého účtu (na účtu je aktuálně 114 000 Kč) částku 18 000 Kč. Na festivalu by mělo vystoupit celkem 14 přednášejících, došlo k drobným změnám, ze všech vystoupení vznikne videozáznam později zveřejněný na www stránkách Hvězdárny a planetária M. Koperníka v Brně (pozn. již se tak stalo).
2. Transformace občanského sdružení SHaP na sdružení právnických osob
 • Dušek - Předal návrh dopisu s tématem připravované transformace občanského sdružení SHaP na asociaci právnických osob.
 • Prudký - Vznesl námitku, že není dostatečně vysvětlen rozdíl mezi dosavadním a připravovaným stavem.
 • Marková - Je zapotřebí vyřešit problém vedení.
 • Grün - Je zapotřebí omezit počet setkání během kalendářního roku. Tři setkání jsou příliš častá z časových i finančních důvodů.
 • Dušek - Souhlasí a navrhuje, že by setkání mělo proběhnout v roce 1krát až 2krát a mělo by být součastně s nějakou další akcí (např. seminářem).
 • Dušek - Transformace by měla proběhnout až na sněmu v roce 2011 – v tomto bodě je většinová shoda. Je pouze otázkou, zda se do ní skutečně pustit.
 • Marková - Myslí si, že transformace by se měla uskutečnit, protože asociace bude mít větší odbornou váhu.
 • Prudký - Potvrzuje a přidává informaci o jiných asociacích, které se různě scházejí (např. na úrovni kraje) a přizvávají i úředníky (např. krajské).
 • Leskoviak - Informoval o místní problematice týkající se propojení činnosti muzea a hvězdárny. U hvězdárny je nejasná budoucnost.
 • Prudký - Informace o zřizovacích listinách jednotlivých organizací. Je nutné pohlídat znění zřizovacích listin i ve smyslu, zda zřizovací listina nevylučuje členství ve sdružení či asociaci.
 • Tichá - Upozornila na připravované změny zřizovacích listin v souvislosti s nakládání s dary.
 • Dušek, Marková, Tichá, Grün, Hovorka – Jak řešit problematiku u různých typů hvězdárenských zařízení v České republice (s právní subjektivitou i bez ní). Možnost srovnat podobnost s některou menší knihovnou, jakož to zařízení podobného charakteru.
 • Dušek - Měl by se vytýčit úkol, prověřit do konce září, zda mohou být členy asociace organizace s právní subjektivitou i bez ní.
 • Tichá - Poukázala na skutečnost, že neexistuje zákon o hvězdárnách. Existuje ale zákon o zařízeních podobného charakteru (muzea, knihovny apod.).
 • Dušek - Domluven následující harmonogram - do konce října zformulován dopis k členům SHaP, který provede průzkum zájmu. Poté zahájení (či stornování) přípravy asociace.
3. Různé
 • Dušek - Informoval, že všichni mají zaplacené příspěvky do SHaP. Výjimku tvoří individuální členové M. Grün a M. Tichý, kteří tak přestávají být členy SHaP.
 • Rozehnal - Informoval, že bude napsán dopis týkající se členství společnosti Aldebaran.
 • Hovorka - Dotaz na statistické údaje a výkazy. Pod co vlastně patříme? U vzdělání má např. vliv na odpočet DPH. Jaké to má, či nemá důsledky (OKEČ).
 • Marková, Grün, Tichá, Dušek – Debata o smyslu kolektivních smluv a o činnosti odborových organizací na pracovištích.
 • Prudký - Informoval o zaslání dopisu ohledně exkurze do Carl Zeiss Jena (viz. projednané body v minulém zápisu). Zatím na dopis žádná odezva.
 • Dušek - Dotaz na činnost výboru IYA 2009. Neřešeno – nebyl přítomen člen výboru Gráf.
 • Tichá - Informovala o činnosti astronomického komitétu. Chystá se změna stanov – což bude mít za následek, že asi nebudou statutární zástupci, ale volení. Existuje ovšem několik variant, např. část volených a část statutárních zástupců. Organizace by se podle Tiché měly finančně podílet na činnosti astronomického komitétu. Vše je ale věc dalšího jednání.
 • Dušek - Dotaz na to, k čemu je vlastně astronomický komitét.
 • Tichá - Zodpověděla dotaz p. Duška a vysvětlila problematiku.
 • Prudký, Tichá - Dotaz a debata týkající se zavádění a budoucího provozování datových schránek. Jak daleko je přípravná fáze a jak bude finančně náročné jejich provozování.
 • Dušek - Dotaz a následná debata na problematiku snížených rozpočtů pro hvězdárny a planetária. Podle vyjádření jednotlivých zástupců situace není jednotná. Některá zařízení jsou postižena více, jiná méně.
Termín příští schůze SHaP je 25. listopadu 2009 v 10:30 hod. Místo konání bude v Praze v planetáriu.

Zapsal: Honzík