Asociace hvězdáren a planetárií

29. srpna 2010

Mimořádný sněm

Ve středu 1. září 2010 od 10.00 hodin proběhne na Štefánikově hvězdárně v Praze mimořádný sněm Sdružení hvězdáren a planetárií. Navrhovaný program mimořádného sněmu SHaP:
  • uvítání předsedou SHaP
  • projednání a schválení program a jednací řád sněmu
  • volba komise návrhové, volební, zapisovatele a ověřovatele zápisu
  • projednání a schválení navrhovaných změn stanov
  • volba nového předsedy, místopředsedy a revizorů sdružení podle nových stanov
  • odborný program: „Dojmy z konference IPS 2010“ (P. Gabzdyl, J. Dušek), „Výstavy Štefánikovy hvězdárny“ (J. Rozehnal).
  • vyhlášení výsledků voleb
  • sestavení a schválení usnesení sněmu