Asociace hvězdáren a planetárií

12. prosince 2010

Setkání rady Asociace hvězdáren a planetárií

Datum a místo konání: 
8. prosince 2010, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Přítomni:
J. Dušek (Hvězdárna a planetárium Brno)
T. Gráf (Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě)
M. Grün (Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy)
K. Halíř (Hvězdárna v Rokycanech)
L. Honzík (Hvězdárna a planetárium Plzeň)
F. Hovorka (Hvězdárna a planetárium Hradec Králové)
M. Leskovjan (Hvězdárna Vsetín)
E. Marková (Hvězdárna v Úpici)
J. Prudký (Lidová hvězdárna v Prostějově)
L. Soumarová (Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy)

1. Organizační záležitosti

 • J. Dušek seznámil s procesem transformace Sdružení hvězdáren a planetárií na Asociaci hvězdáren a planetárií. Poděkoval všem, kteří pomohli s administrací celého procesu. 
 • Počínaje registrací Ministerstvem vnitra, zastupuje každou organizaci statutární zástupce organizace, nebo jím pověřený zástupce. Každá organizace má tedy 1 hlas.
 • Členské příspěvky v roce 2011 klesají na 1000,- Kč za fyzickou či právnickou osobu.
 • Následovala diskuze, zda nepozvat do AHaP bývalé členy SHaP. J. Dušek sestaví návrh zvacího dopisu a seznamu potenciálně oslovovaných organizací.
2. Grant Ministerstva kultury za rok 2010
 • I přesto, že SHaP nabízelo členským organizacím možnost zorganizovat přednášku prestižního odborníka, vč. reklamních aktivit, odezva byla více než vlažná. Veškeré náklady se přitom hradily z grantu Ministerstva kultury. Je tudíž pravděpodobné, že menší organizace, pro které byl tento projekt primárně určen, nemají o podobné aktivity zájem. I když byl nakonec grant vyčerpán, nebude jej AHaP v roce 2011 opakovat.
 • Je třeba vyjádřit velký dík všem místním organizátorům jednotlivých přednášek, stejně jako hlavnímu organizátorovi J. Rozehnalovi.
 • Vyúčtování grantu, vč. závěrečné zprávy do 31. ledna 2011.

3. Různé
 • Diskuze o situaci hvězdárny v Pardubicích, která nemá jednoduché řešení.
 • Diskuze o průběhu realizace programu Věda a výzkum pro inovace - osa medializace a popularizace vědy.
 • Následovala prohlídka digitálního planetária Skyskan.
 • Další jednání rady Asociace hvězdáren a planetárií bude ve středu 23. března 2011 od 11 hodin v prostorách Hvězdárny a planetária J. Palisy v Ostravě. Na programu bude prezentace projektů VaVpI (Brno, Hradec Králové, Ostrava) a místního stereoskopického projekčního systému.