Asociace hvězdáren a planetárií

16. února 2012

Zápis z jednání rady AHaP 15. února 2012

Přítomni zástupci Hvězdárna a planetárium Brno, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy. Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti, Hvězdárně Vsetín, Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, Hvězdárna v Úpici, Hvězdárna Rokycany

1. Přijat nový člen – Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.

2. Diskuze nad grantem MK ČR. Pravděpodobně bude udělen, avšak v redukované výši dostačující na uspořádání 1 workshopu pravděpodobně věnovaný významu jednotného vizuálního stylu organizace. Domluví J. Dušek s T. Gráfem.

3. Ve středu 18. dubna v 11 hodin se rada AHaP sejde ve Šternberku na výstavě o čase. Budeme provedeni ředitelem muzea, dostanou se nám informace o vzniku expozice apod. Možná je účast více pracovníků hvězdáren. Informace o účasti prosím hlaste Jiřímu Prudkému z Lidové hvězdárny v Prostějově.

4. V souvislosti s odchodem Evy Markové z Hvězdárny v Úpici nebude obsazena funkce revizora. Po kratší diskuzi se účastníci shodli v názoru, že pokud to nebude z nějakého důvodu nezbytné, pak nebudeme tuto funkci dále obsazovat. Pohyby na transparentním účtu AHaP jsou minimální, průhledné a zkontrolovat si je může kdokoli.

5. Podstatnou informací také je, že zatím nemusíme přejít na podvojné účetnictví.

6. února 2012

Rada AHaP

Dne 15. února 2012 od 9.30 se v prostorách pražského planetária ve Stromovce uskuteční jednání Rady Asociace hvězdáren a planetárií. Na programu bude jednání o grantu MK ČR, běžná agenda, změny ekonomického charakteru a tak oblíbené různé. Předpokládaný konec jednání ve 12.00