Asociace hvězdáren a planetárií

17. dubna 2007

Zápis z jednání rady SHaP dne 28.3.2007

Přítomni: Grün, Tichá, Pokorný, Prudký, Appl (host), Marková, Rozehnal, Dušek, Hovorka, omluven: Gráf

1. Funkce:

 • Předseda: Grün
 • Místopředseda: Dušek (vyplývá s hlasování na sněmu)
 • Zapisovatel: Rozehnal
 • Hospodář: Marková
 • Zástupce SHaP v ČNKA: Tichá

2. Diskuse k IHY:

 • Appl: pro SHaP byl schválen grant ve výši 44 000,- Kč na akce k IHY (9 000,- na cestovné, 25 000,- na tisk, 10 000,- OON) , v pololetí musí být provedeno a poskytnuto vyhodnocení projektu, aby mohla být čerpána další část dotace.
 • Dušek: termín „semináře“ SHaP k IHY je 24.9. – 26.9., koná se v Brně, je určen primárně zaměstnancům hvězdáren
 • Marková: Seminář ve Valašském Meziříčí 13.9. – 15.9., je určen veřejnosti


3. Nástin programu semináře SHaP:

 • Dušek: témata: 1. Pozorování Slunce, 2. Vztahy Slunce – Země, 3. 50 let Kosmonautiky
 • Jako potenciální přednášející budou osloveni: Ambrož, Kotrč (1) – Pokorný: náplň ve formě „Co v učebnicích nebylo“, Sobotka, Rušin, Laštovička, Švanda (2), Vítek, Kolář, Grün (3)
 • Přípravný výbor: Grün, Dušek, Rozehnal, Marková
 • U příležitosti semináře bude vydána brožura „Slunce“ (prac. název) a proběhne premiéra nového datafonu o Slunci – spolupracují Dušek, Rozehnal
 • Prudký: navrhuje na dobu akce instalovat panel s dětskými kresbami Slunce (soutěž k IHY) – přijato

4. Astronomická mapa


 • Dušek: na mapě se pracuje, běží na http://mapa.hvezdarna.cz, „zaostřuje se“, jednotlivé instituce budou vyzvány k autorizaci uvedených údajů, papírová podoba bude k dispozici v řádu měsíců, výchozí cena cca 20 Kč + DPH. Výhledově též „Atlas“, v řádu let.

5. zasedání ČNKA


 • Tichá: předsedou zvolen Palouš, místopředseda Wolf. Projednáván vstup do ESO, informace o Mezinárodním roku astronomie (2009)


6. spolupráce s ČAS


 • SHaP má zájem na spolupráci s ČAS, ale řadu akcí si chtějí hvězdárny organizovat ve své vlastní režii, nebo pod SHaP jako zastřešující organizací. (Akce typu „Noc vědců“, IHY, Mezinárodní astronomický rok). Tichá, Rozehnal, Dušek: Lidé chodí na hvězdárny, nikoli na akce ČASu.
 • ČAS bude požádán, aby neuváděl akce hvězdáren pod vlastním programem, který připravuje, neboť může vzniknout mylný dojem, že tyto akce pořádá či zastřešuje ČAS.


7. různé:

 • Pokorný: upozornění na Týden vědy a techniky (5. – 11. 11.) (SHaP nebude zastřešovat, hvězdárny, které mají zájem, si akci zorganizují samy).
 • Dušek: upozornění na nový layout webových stránek SHaP http://sdruzeni.hvezdarna.cz

Termín příštího jednání Rady SHaP: 13.6. 2007 od 10:00 v Brně, Dušek navrhuje, aby bylo věnováno mj. zavádění Rámcových vzdělávacích programů.

Komentáře: 0:

Okomentovat

Přihlášení k odběru Komentáře k příspěvku [Atom]<< Domovská stránka